Mr. Miroslava Lazarević - rukovodilac sektora za finansijski konsalting

Datum rođenja 18.6.1947.

Magistar ekonomskih nauka.

U periodu od 1976. do 1979. finansijski kontrolor u „REIK Kolubara“ Lazarevac;
1979. do 1990. šef službe za kratkoročne bankarske poslove „Interna banka Kolubara“ Lazarevac;
1990. do 1995. potpresednik poslovodnog odbora za ekonomska pitanja u „Kolubara površinski kopovi“ Baroševac;
1995. do 1996. direktor plana i analize „Kompanija Dunav Osiguranje“ a.d. Beograd.
Od 1996. direktor IPIK d.o.o. Beograd.

Nazad

Web Dizajn