Mr. Tugomir Lazarević - viši rukovodilac sektora za finansijski konsalting

Datum rođenja 7.4.1944.

Magistar ekonomskih nauka.

U periodu od 1975. do 1978. finansijski direktor „Šumadija drvo“ Dudovica.
1978. do 1988 šef službe za ekonomsko projektovanje u „REIK Kolubara“ Lazarevac.
1988. do 1995. finansijski direktor „HK GK Komgrap“ Beograd.
Od 1995. rukovodilac za finansijski konsalting u IPIK d.o.o. Beograd i nosilac većeg broj projekata procene vrednosti kapitala velikih i srednjih pravnih lica, projekata restrukturiranja za privatizaciju, izrade biznis planova i studija izvodljivosti i različitih investicionih analiza i istraživanja.

Nazad

Web Dizajn